Viết văn < Tiếng Anh > tóm tắt anime My Hero Academia

Viết văn < Tiếng Anh > tóm tắt anime My Hero Academia

1 bình luận về “Viết văn < Tiếng Anh > tóm tắt anime My Hero Academia”

  1. Tham khảo tóm tắt côt truyện
    In a world where 80% of the population possesses a special superpower called Personality and it has been regarded as a social norm. In a supernatural society that appeared “heroes” with superior strength, fighting to protect the world. Midoriya Izuku, a middle school student with a dream to become a hero in the future, however he is a special case. His face has too many freckles, his hair looks like a hedgehog, and it’s a bit rural to describe. Even at the beginning of the story, he is known to be someone without superpowers, a rare occurrence in that surreal society, so he is often referred to as Personalityless. Even so, Midoriya Izuku still attracts the audience with her optimistic personality, love of life and love to help others. Although he has no super powers, he still dreams of becoming a true Hero. It seemed that there was no hope, but by chance Midoriya Izuku had a miraculous meeting with All Might – the world’s number one hero and Izuku’s idol, who gave him the super power “One for All”. “. From there, the thrilling story follows Izuku and his new friends at the Hero Academy, a prestigious school that trains future heroes.
    Dịch :
    Trong thế giới mà 80% dân số đều sở hữu những siêu năng lực đặc biệt được gọi là Cá tính và nó đã được coi như một chuẩn mực của xã hội. Trong một xã hội siêu nhiên đó xuất hiện các “anh hùng” với sức mạnh vượt trội, chiến đấu để bảo vệ thế giới. Midoriya Izuku, một học sinh cấp 2 với mong ước trở thành một người hùng trong tương tai, tuy vậy cậu ta lại là trường hợp đặc biệt. Mặt cậu có quá nhiều tàn nhang, tóc trông như con nhím có chút quê mùa đến khó tả. Thậm chí khi câu chuyện mới bắt đầu, cậu được biết là một người không có siêu năng lực, một trường hợp hiếm hoi trong xã hội siêu thực đó, vì vậy cậu hay bị mọi người gọi là Vô cá tính . Dù vậy, Midoriya Izuku vẫn thu hút khán giả bởi tính cách lạc quan, yêu đời và thích giúp đỡ người khác. Tuy không có siêu năng lực nhưng cậu vẫn luôn nuôi ước mơ trở thành một Hero đích thực. Cứ tưởng chừng như không còn hy vọng, thì tình cờ Midoriya Izuku có cuộc gặp mặt thần kì với All Might – anh hùng số một thế giới và cũng là thần tượng của Izuku, ông đã ban cho cậu siêu năng lực “One for All”. Cũng từ đó câu chuyện ly kì theo chân Izuku cùng với những người bạn mới tại Học viện Anh Hùng, ngôi trường danh tiếng đào đạo các hệ anh hùng tương lai.

    Trả lời

Viết một bình luận