vt tất cả các thì TA và các adv tượng ứng với các thì trong sách Global Success từ unit 1 đến unit 4.[ai học sách cánh diều

vt tất cả các thì TA và các adv tượng ứng với các thì
trong sách Global Success từ unit 1 đến unit 4.[ai học sách cánh diều với sách CTST thì thôi nha(nếu muốn)] cíu vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiViết một bình luận

Câu hỏi mới