We find carving eggshells interesting in our free time. -> It is Giải thích ghi cấu trúc

We find carving eggshells interesting in our free time.
-> It is
Giải thích ghi cấu trúc

1 bình luận về “We find carving eggshells interesting in our free time. -> It is Giải thích ghi cấu trúc”

 1. Answer : It is interesting for us to carve eggshells in our free time
  – S + find + sth + adj + …. ; Ai đó thấy thứ gì đó như thế nào đó
  = It is + adj + (for O) + to V_0 + … : Như thế nào đó để làm gì đó 
  – Dịch : Thật là thú vị với chúng tôi khi chạm khắc vỏ trứng trong thời gian rãnh
  = Đề : Chúng tôi thấy chạm khắc vỏ trứng rất thú vị trong thời gian rãnh
  \text{@ Crown}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới