we (work) ….in the office this weekend – you can call us there (you/study) …. all tomorrow evening?

we (work) ….in the office this weekend – you can call us there
(you/study) …. all tomorrow evening?

2 bình luận về “we (work) ….in the office this weekend – you can call us there (you/study) …. all tomorrow evening?”

 1. 1. “Will work”
  ->We will work in the office this weekend – You can call us there
  2. “Will you study”
  ->Will you study all tomorrow evening?
  ——-
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{(+)}&\text{S+will+V+O}&\\\text{(-)}&\text{S+will not(won’t)+V+O}&\\\hline\text{(?)}&\text{Will + S + V+O}&\\\hline \text{DHNB}&\text{Tomorrow, next + khoảng thời gian, soon,…}\\\hline\end{array}

  Trả lời
 2. we (work) will work in the office this weekend – you can call us there
  ⇒có this weekend nên sd thì t.lai đơn
  ⇒  cấu trúc
               S+wil+Vinf
  Will you study all tomorrow evening?
  ⇒Đây là 1 câu hỏi dự đoán về t.lai nên sd thì t.lai đơn
  ⇒  cấu trúc
               S+wil+Vinf

  Trả lời

Viết một bình luận