what do you think about making pottery ->how giải thích ghi cấu trúc

what do you think about making pottery ->how
giải thích ghi cấu trúc

2 bình luận về “what do you think about making pottery ->how giải thích ghi cấu trúc”

 1. -> How about making pottery?
  Cấu trúc: How about + V-ing + N…..? : Thế còn….. thì sao?
  Tác dụng: Lời mời/gợi ý/đề nghị ai đó làm gì.
  Ghi nhớ:
  Sau các giới từ như: of, about, at, in,…. Thì V (động từ) phải thêm đuôi ing.
  @Ru

  Trả lời
 2. what do you think about making pottery->how do you find making pottery? 
  Dịch: Bạn nghĩ gì về việc làm đồ gốm? -> Bạn cảm thấy thế nào về việc làm đồ gốm?
  Cấu Trúc: How do+S+V+O? (Làm như thế nào?)
  S You
  V find
  O making pottery

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới