What kind of people would enjoy listening to music?

What kind of people would enjoy listening to music?

2 bình luận về “What kind of people would enjoy listening to music?”

 1. What kind of people would enjoy listening to music? Những loại người nào thích nghe nhạc ?
  -Singers would enjoy listening to music since it’s their jobs : ca sĩ thích nghe nhạc vì đó là công việc của họ
  -The Young (or Gen Z) would enjoy listening to  pop music : người trẻ thích nghe nhạc pop
  -The Old enjoy enjoy listening to bolero music : người lớn tuổi thích nhạc bolero

  Trả lời
 2. Đây là theo ý kiến cá nhân nhé : 
  The old : Old people enjoy contemplative music
  Dịch : Người già thích nhạc trầm ngâm
  Teenagers : Teenageers enjoy remix music 
  Dịch : Người trẻ thích nhạc remix 
  Children : Children enjoy happy music 
  Dịch : Trẻ con thích nhạc sôi động

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới