When I see him do it, he just laughs and walks away. câu này có đúng chính tả ko mn

When I see him do it, he just laughs and walks away.
câu này có đúng chính tả ko mnViết một bình luận