would you mind …..( watch) my bag for a few minutes?

would you mind …..( watch) my bag for a few minutes?

2 bình luận về “would you mind …..( watch) my bag for a few minutes?”

 1. Giải đáp: Watching
  Would you mind ..watching…( watch) my bag for a few minutes?
  ⇒(Would/Do you mind + (S) + V-ing: bạn có phiền nếu….)
  ⇒Ta thêm ing vào từ watch

  Trả lời
 2. Đáp án: watching
  Giải thích:
  -Cấu trúc: Would you mind+Ving+… ?
  -Có would you mind+Ving: bạn có phiền khi làm gì
  -dịch là Bạn cố phiền khi xem cặp tôi trong ít phút ?
  $#tytyrrte$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới