Write about your hobby.Why do you like it? LẸ ĐI MẤY CẬU ƠI HẠN LÀ NGÀY MAI ẤY

Write about your hobby.Why do you like it?
LẸ ĐI MẤY CẬU ƠI HẠN LÀ NGÀY MAI ẤY

2 bình luận về “Write about your hobby.Why do you like it? LẸ ĐI MẤY CẬU ƠI HẠN LÀ NGÀY MAI ẤY”

  1. Hello every one ! My name is …. Today, I am going to talk about my hobby. My hobby is playing football. When I have free time or after I go to school, I often play football with my friends. I like playing football so much. So in the future, I want to be a good football player like “Quang Hai”. To play football, it’s not too hard for newbie. Just need 2 team, which team that kicks the ball into the other team’s net will be the winner. This sport helps us relax and practice sports after tiring school hours. Moreover, it will teach you solidarity. To sum up, you should try it and thank you for listening !
    – Tạm dịch: Chào mọi người ! Tôi tên là … Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu về sở thích của tôi. Tôi có sở thích là chơi đá bóng. Những lúc rãnh rỗi hoặc sau khi tôi đi học, tôi thường chơi đá bóng với bạn bè của tôi. Tôi rất yêu bóng đá. Vì vậy nên trong tương lai, tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi như Quang Hải. Để chơi được bóng đá, thì cũng không quá khó cho người mới bắt đầu. Chỉ cần có hai đội, đội nào đá bóng vào lưới của đội còn lại nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. Bộ môn này giúp chúng ta thư giản và tập luyện thể thao sau mỗi giờ học mệt mỏi. Hơn thế nữa, nó sẽ còn dạy bạn về sự đoàn kết. Tóm lại, bạn hãy thử nó và cảm ơn vì đã lắng nghe !

    Trả lời
  2. when I was excellent, my parents let me travel, I didn’t know if I was happy when I arrived, I saw a very beautiful scenery with a beautiful blue sea, my parents also let me eat and drink delicious things Soft, cool sand made me feel like I was standing on a pale yellow velvet carpet. Stepping a little further, my feet touched the waves that overflowed the shore. The waves of naughty lapping at my feet wave after wave.The sea water is so cool! The endless sea. The sea is like a giant mirror reflecting the image of the sky. Looks like I stepped on something! Ah! They are snail shells. Look at them standing in the sea, sparkling in the sunshine, so beautiful! The ivory white one, the red one, the light pink one… so beautiful, I’ll collect them to take home as a bracelet or decorate a small room.Zooming in on the beach, the colorful umbrellas look like giant lollipops. Tourists coming here to swim are very crowded, both domestic and foreign tourists. They are all very happy and friendly, seem to come back here to forget the fatigue, to enjoy life. Everyone’s face is happy and happy.that’s why I like to stay there because every time I rest in the sea I feel cool that’s my reason

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới