You (cook) ___ when she called? chia o dang QKTD

You (cook) ___ when she called?
chia o dang QKTD

2 bình luận về “You (cook) ___ when she called? chia o dang QKTD”

 1. Giải đáp: Were you cooking
  -> Hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào -> thì QKTD
  $\text{(?) Was/were + S + V-ing + when + S + Ved/V2?}$
  – You: ngôi thứ 2 -> tobe là were
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận