You/ volunteer/ if/ you/ help/ other/ people/ willingly/ and/ without/ payment. ->Giải thích tại sao lại là you are a volunte

You/ volunteer/ if/ you/ help/ other/ people/ willingly/ and/ without/ payment.
->Giải thích tại sao lại là you are a volunteer mà ko phải you will be a volunteer. E tưởng câu đk loại 1 chứ ạ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới