#1 Bài 1 Chọn giới từ thích hợp đi với các danh từ và cụm danh từ sau. 1 _____September A. at B. in

#1 Bài 1
Chọn giới từ thích hợp đi với các danh từ và cụm danh từ sau.
1 _____September
A. at B. in C. on
2- _____12 oclock
A. at B. in C. on
3 _____winter
A. at B. in C. on
4 _____Easter Monday
A. at B. in C. on
5 _____4th July, 1776
A. at B. in C. on
6 _____Christmas
A. at B. in C. on
7 _____Tuesday
A. at B. in C. on
8 _____the weekend
A. at B. in C. on
9 _____my birthday
A. at B. in C. on

1 bình luận về “#1 Bài 1 Chọn giới từ thích hợp đi với các danh từ và cụm danh từ sau. 1 _____September A. at B. in”

 1. 1.B
  2.A
  3.B
  4.C
  5.C
  6.A
  7.C
  8.A
  9.C
  —- 
  – In
  + Địa chỉ (HaNoi, London, VietNam,..)
  + Thời gian (Winter, Spring, 2020, July, ..)
  – On
  + Địa điểm (Tran Hung Dao Street, a bus, a train,..)
  + Thời gian (Monday, July 15th, Christmas Day,..)
  – At
  + Địa điểm (98 Tran Hung Dao, home,..)
  + Thời gian (6 a.m, Mid – Autumn Festival,…)
  *** In + địa điểm chung chung như khu vực, quốc gia, thành phố… mang tính bao quát lớn.
  *** In + một khoảng chung chung thiên niên kỷ, thập kỷ, trong năm, trong tháng, trong tuần, trong ngày,…
  *** On + địa điểm cụ thể hơn.
  *** On + các thứ trong tuần, ngày tháng cụ thể và vào các ngày lễ cụ thể có chứa từ “day”.
  *** At + địa điểm chính xác, có địa chỉ cụ thể.
  *** At + giờ chính xác, một dịp đặc biệt không chứa từ “day”; hoặc dùng với các từ chứa “time” và “moment”.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới