1. He (live) used to live in London before he (go) went abroad. + Cho mình hỏi khi nào dùng used to (dấu hiệu, cách sử dụng)

1. He (live) used to live in London before he (go) went abroad.
+ Cho mình hỏi khi nào dùng used to (dấu hiệu, cách sử dụng)
+ Vì sao go lại chia quá khứ đơn chỗ vế sau vậy ạViết một bình luận

Câu hỏi mới