1.what a beautiful river =>how 2.the children are going to have a picnic this weekend =>the children 3.the doctor intends to

1.what a beautiful river
=>how
2.the children are going to have a picnic this weekend
=>the children
3.the doctor intends to operate his patient
=>the doctor

2 bình luận về “1.what a beautiful river =>how 2.the children are going to have a picnic this weekend =>the children 3.the doctor intends to”

 1. 1.What a beautiful river
  =>How beautiful the river is !
  +) Thuộc câu cảm thán (Dùng để bày tỏ cảm xúc về điều gì đó.)
  +) CT : HOW + adjective/ adverb + S + V!
  +) Trans : Dòng sông đẹp làm sao!
  2.The children are going to have a picnic this weekend
  =>The children will have a picnic this weekend
  +) Thuộc thì Tương lai đơn (được dùng khi không có kế hoạch hoặc quyết định làm gì trước khi chúng ta nói.)
  +) CT : S + will/shall + V-inf
  +) Trans : Trẻ em sẽ có một buổi dã ngoại vào cuối tuần này
  3.The doctor intends to operate his patient
  =>The doctor is going to operate his patient 
  +) Thuộc thì tương lai
  +) CT : S + be going to + V-inf
  +) Trans : Bác sĩ sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân của mình

  Trả lời
 2. 1.How beautiful the river is !
  -> Câu cảm thán ( How ) :
  => How adj + S + is  / am / are / … !
  2.The children plan to have a picnic this weekend
  -> Thì HTĐ : S + Vs / es
  => I , You , We , They + V-inf
  -> plan + to do sth : Lên kế hoạch làm gì
  3.The doctor is going to operate his patient
  -> Thì TLG : S + is / am / are + going to do sth
  => He , She , It + is
  -> intend to do sth = be going to do sth : Dự định làm gì
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới