2. He wishes he ………. a new kart ( HAVE)

2. He wishes he ………. a new kart ( HAVE)

2 bình luận về “2. He wishes he ………. a new kart ( HAVE)”

 1. => had
  – Câu ước ở hiện tại: (+) S + wish(es) + (that) + S + V2/ed 
  => Dùng để thể hiện mong ước một điều gì đó không có thật ở hiện tại hoặc giả định trái với thực tế.
  – have (V1) -> had (V2)
  – Dịch: Anh ta ước rằng anh ấy có một chiếc xe Kart mới. 

  Trả lời
 2. *Đáp án:
  => had
  *Form wish:
  Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed
  Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed
  3 cột của have: have-had-had
  Dịch: Anh ấy ước anh ấy có một chiếc xe kart mới.
  #Chúc bạn học tốt
  @thanhne

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới