2. They are painting my office today.

2. They are painting my office today.

2 bình luận về “2. They are painting my office today.”

 1. 2 . My office is being painted today 
  – Câu chủ động thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + V-ing 
  – Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + being + V3 + ( by O) 

  Trả lời
 2. 2.My office is being painted ( by them ) today
  \rightarrow BĐ – HTTD : S + is / am / are + being + V3 / PII ( by O )
  \rightarrow paint -> painted ( V2 ) -> painted ( VpII) : vẽ
  \text{@ Tails347}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới