24. Protective clothing must be worn when working in this area. => It … Giúp mình với ạ!!

24. Protective clothing must be worn when working in this area.
=> It …
Giúp mình với ạ!!

2 bình luận về “24. Protective clothing must be worn when working in this area. => It … Giúp mình với ạ!!”

 1. 24. Protective clothing must be worn when working in this area 
  => It is compulsory to wear protective clothing when working in this area. 
  $\text{ cấu trúc của câu:}$
  S + must + V(inf) = It’s compulsory to sb to do sth: bắt buộc người khác làm điều gì

  Trả lời
 2. *Giải đáp: It’s compulsory to wear protective clothing when working in this area.
  *Giải thích: Cấu trúc S + must + V-infinitive = It’s compulsory (for sbd) to do sth … : bắt buộc phải làm gì.
  Xin ctlhn!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới