Answer the question 1. What’s the first thing you pack in your bag when you’re getting ready to travel? 2 . Would you try le

Answer the question
1. What’s the first thing you pack in your bag when you’re getting ready to travel?
2 . Would you try learn to a new language before visiting a different country?
3 What’s the best way to meet local people when you’re on holiday?
4 When you go sightseeing, do you always take photos?
5 What type of trip would you like to go for this summer?
6. Who would you rather to travel another country with, family or friends? Why?

1 bình luận về “Answer the question 1. What’s the first thing you pack in your bag when you’re getting ready to travel? 2 . Would you try le”

 1. 1 I will pack some clothes when I’m getting ready to travel.
  2 No, I wouldn’t because it really hard to study a new language .
  3 The best way to meet local people is go to their famous places .
  4 Yes I do, because it very nice when we take some photos in famous sightseeing and post it in facebook.
  5 I like to go on a cruise in the summer and eat seafood .
  6 I like travel with family because they are very love me so when I like something they will buy for me .
  dich
  1 Tôi sẽ đóng gói một số quần áo khi tôi chuẩn bị đi du lịch.
  2 Không, tôi sẽ không học vi ngôn ngữ mới rất khó.
  3 Cách tốt nhất để gặp gỡ người dân địa phương là đến những địa điểm nổi tiếng của họ.
  4 Vâng, tôi có. bởi vì nó rất tuyet khi chúng tôi chụp một số bức ảnh trong các điểm tham quan nổi tiếng và đăng nó lên facebook.
  5 Tôi thích đi du thuyền vào mùa hè và ăn hải sản.
  6 Tôi thích đi du lịch cùng gia đình vì họ rất yêu quy tôi nên khi tôi thích thứ gì đó họ sẽ mua cho tôi.
  –Ngoc–

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới