Because of the bad weather, the plane could not touch down -> Bad weather made it……………………………………..

Because of the bad weather, the plane could not touch down
-> Bad weather made it…………………………………………………………

2 bình luận về “Because of the bad weather, the plane could not touch down -> Bad weather made it……………………………………..”

 1. Bad weather made it impossible for the plane to touch down.
  – make it impossilbe ( for O ) to Vinf : không thể làm gì
  – Quá khứ đơn : S + V2/ed …
  – Dịch : Thời tiết xấu đã làm máy bay không thể hạ cánh.

  Trả lời
 2. Because of the bad weather, the plane could not touch down .
  => Bad weather made it impossible for the plane to touch down .
  Tạm dịch : Thời tiết xấu khiến máy bay không thể hạ cánh .
  Chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận