bị động tường thuật people understand Binh Dai fortress was designed to control derfume

bị động tường thuật
people understand Binh Dai fortress was designed to control derfume

2 bình luận về “bị động tường thuật people understand Binh Dai fortress was designed to control derfume”

 1. Answer
  $⇒$ It is understood that Binh Dai fortress was designed to control derfume.
  $-$ Câu chủ động : S + V + that + mệnh đề
  -> Câu bị động kép : It + be ( chia thì V ) + VpII ( chia V ) + (that) + mệnh đề
  $-$ Dịch : Người ta hiểu rằng pháo đài Bình Đại được thiết kế để kiểm soát trận derfume.

  Trả lời
 2. => It is understood that Binh Dai fortress was designed to control derfume.
  Chủ động: People/They understand (that) S was/were V3/ed
  Bị động: It is understood that S was/were V3/ed

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới