bị động tường thuật someone know ha long bay was recognize as a W.H.S

bị động tường thuật
someone know ha long bay was recognize as a W.H.S

1 bình luận về “bị động tường thuật someone know ha long bay was recognize as a W.H.S”

  1. Giải đáp: It is known that Ha Long Bay was recognized as a World Heritage Site
    Giải thích: câu bị động tường thuật: It + V1 (bị động) + that + S2 + V2 +….

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới