Can I ______________ over the house while you are doing the cooking ? A. look B. see C. come D. stay

Can I ______________ over the house while you are doing the cooking ?
A. look
B. see
C. come
D. stay

2 bình luận về “Can I ______________ over the house while you are doing the cooking ? A. look B. see C. come D. stay”

 1. Answer : A
  – look + over + sth : xem qua
  – Dịch : Tôi có thể xem qua nhà bạn trong khi bạn đang nấu ăn không ?
  – Can + S + V_0 + …..
  – B : Không có cấu trúc “see over” -> Loại
  – C : come over : diễn tả thứ gì đó sắp ập đến -> Không phù hợp nghĩa -> Loại
  – D : Stay over : ngủ ở nhà ai đó 1 đêm -> không phù hợp nghĩa -> Loại

  Trả lời
 2. Can I ______________ over the house while you are doing the cooking ?
  A. look B. see C. come D. stay
  Chọn A look
  Dịch: Tôi có thể nhìn qua nhà khi bạn đang nấu ăn không?
   look + over + sth : xem qua một cái gì đó
  Cấu trúc trong câu :  Can + S + V0+ ………..
  doing : đang làm việc gì đó. Có từ doing trong câu thì ta sẽ thêm một việc làm nào đó sau từ doing.
  Loại B vì thiếu cấu trúc nên loại B
  Loại C vì không phù hợp với ngữ cảnh nên loại C
  Loại D vì không hợp ngữ cảnh nên loại luôn D
  Vậy đáp án đúng câu này đó là A
  Chúc bạn học tốt
  azotammm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới