Câu điều kiện: My son won’t play rugby because it’s too violent. `->` If

Câu điều kiện:
My son won’t play rugby because it’s too violent.
`->` If

2 bình luận về “Câu điều kiện: My son won’t play rugby because it’s too violent. `->` If”

 1. If rugby wasn’t too violent, my son would play it.
  – Câu điều kiện loại 2 : If + S + V2/ed, S + would/could/might + Vinf
  => Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại
  – Dịch : Nếu bóng bầu dục không quá bạo lực, con trai tôi sẽ chơi nó.

  Trả lời
 2. -> If rugby wasn’t too violent, my son would play it.
  Dịch câu gốc: Con trai của tôi sẽ không chơi bóng bầu dục bởi vì nó quá bạo lực. (thì Hiện tại đơn)
  Điều kiện IF loại 2 diễn tả một sự việc, hành động đã không thể xảy ra trong hiện tại (đã xảy ra trong quá khứ) nếu có một điều kiện nào đó được đề ra.
    + Mệnh đề IF: chia thì Quá khứ đơn
    + Mệnh đề chính: chia thể quá khứ của tương lai đơn (would + Vo)
  Sự thật: rugby is violent. Suy ra: my son won’t play it
  => Dùng câu điều kiện loại hai để diễn tả sự giả dụ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới