Câu tường thuật dạng wh. He asked me “when did you starte “

Câu tường thuật dạng wh.
He asked me “when did you starte ”

2 bình luận về “Câu tường thuật dạng wh. He asked me “when did you starte “”

 1. \text{Answer :} He asked me when I had started
  -> Tường thuật NV ( Wh ) :
  => S + asked + O + wh + S + V ( lùi thì )
  -> QKĐ -> QKHT : S + had + VpII
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. – He wanted to know when I had started./ He asked me when I had started.
  – Cấu trúc câu tường thuật: S + wanted to know/ asked + O + wh-question + S + V(lùi thì).
  – Lùi thì QKĐ ⇒ QKHT.
  ————-
  $@haanx2$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới