Câu tường thuật dạng wh. Hoa asked him “where are you doing’

Câu tường thuật dạng wh.
Hoa asked him “where are you doing’

2 bình luận về “Câu tường thuật dạng wh. Hoa asked him “where are you doing’”

 1. Câu trả lời của mình là: 
  Hoa asked him “where are you doing’
  => Hoa asked him where he was doing
  => Câu tường thuật ở dạng wh
  => Công thức: S+ asked(+O)+ Wh+S+ V( lùi thì)

  Trả lời
 2. ⇒ Hoa asked him where he was doing.
  Giải thích:
  – Cấu trúc: S + asked (sb) + Wh-questions + S + V (lùi thì) ….
  – Hoa asked him viết lại.
  – “you” ở đây là người được hỏi tức “him” -> he.
  – “are” lùi thành “was” vì ‘he số ít’.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới