Câu tường thuật dạng wh. She asked tom”what is you favorite subject?”

Câu tường thuật dạng wh.
She asked tom”what is you favorite subject?”

2 bình luận về “Câu tường thuật dạng wh. She asked tom”what is you favorite subject?””

 1. Giải đáp: She asked Tom what his favourite subject was
  -> Câu nghi vấn dạng trực tiếp sang gián tiếp:
  + Dạng có Từ để hỏi: S + asked smb + Wh-q + S + V(lùi thì)
  – your -> his
  – Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn

  Trả lời
 2. She asked Tom”What is you favorite subject?”
  -> She asked Tom what his favorite subject was.
  @ Kiến thức :
  – Nghi vấn : S + asked/ wanted to know/ wondered + Wh + S + V ( đổi ngôi / lùi thì )
  – HTĐ -> QKĐ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới