Câu tường thuật dạng wh. They asled me”how much I buy it”

Câu tường thuật dạng wh.
They asled me”how much I buy it”

2 bình luận về “Câu tường thuật dạng wh. They asled me”how much I buy it””

 1. *Câu tường thuật dạng WH:
  -They asked me”how much I buy it”
  →They asked me how much I bought it.
  ⇒Vì câu trực tiếp là dạng Present simple nên khi chuyển sang tường thuật phải dùng Past simple.
  ⇒Câu tường thuật dạng WH có cấu trúc như sau:
  S1 + asked + O + question word (How, When, Where, What,….) + S2 + V (lùi thì)…..
  I hope u would like my answer. Thanks so much.
  <Cho mình xin câu trả lời hay nhất ạ>

  Trả lời
 2. They asked me how much they bought it
  – Hiện tại đơn (buy) => Quá khứ đơn (bought)
  – I => they
  – Cấu trúc câu tường thuật ( Wh-question): S+ asked+ O+ Wh-question+ S+ V(lùi thì)
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới