chia dong tu 1 lots of ( traditional ) ………….. festivals are celebrated in vietnam nowadays

chia dong tu
1 lots of ( traditional ) ………….. festivals are celebrated in vietnam nowadays

2 bình luận về “chia dong tu 1 lots of ( traditional ) ………….. festivals are celebrated in vietnam nowadays”

 1. → Lots of traditional festivals are celebrated in Vietnam nowadays.
  Giải thích:
  – Ta có sơ đồ: Tính từ – danh từ – động từ – trạng từ
  – Ta thấy, festival là danh từ, mà trước danh từ là tính từ; traditional là tính từ nên không cần chia.

  Trả lời
 2. => traditional
  – “festival” (n): lễ hội -> Cần điền một adj để bổ nghĩa cho N 
  – lots of + N số nhiều -> adj + N = Np
  -> traditional (adj): thuộc về lễ hội 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới