cho dạng đúng của từ trong ngoặc There is still room for _____(far) improvement in your English

cho dạng đúng của từ trong ngoặc
There is still room for _____(far) improvement in your English

2 bình luận về “cho dạng đúng của từ trong ngoặc There is still room for _____(far) improvement in your English”

 1.         Further
  There is still room for further improvement in your English
  ⇒Vẫn còn phòng cho việc cải thiện sâu hơn cho tiếng anh của bạn
  Far có thể chuyển thành\(\left[ \begin{array}{l}farther\\further\end{array} \right.\) 
  Farther chỉ xa hơn về khoảng cách
  Further chỉ xa hơn về trình độ
                phungviet2

  Trả lời
 2. There is still room for further (far) improvement in your English
  => Further bổ nghĩa cho một cụm danh từ ( improvement )
  =>Dịch : Vẫn còn chỗ để cải thiện hơn nữa tiếng Anh của bạn
  $#Hitturo$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới