chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn a,b,c,d 1.a.orchestra b.chat c.lunch d

chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn a,b,c,d 1.a.orchestra b.chat c.lunch d.teacher 2.a.relax b.snack c.area d.atlas

2 bình luận về “chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn a,b,c,d 1.a.orchestra b.chat c.lunch d”

 1. 1. A
  – A âm /k/,còn lại âm /tʃ/ (chữ “ch”)
  2. C
  – C /eəriə/ – a đầu là âm /eə/, a hai là âm /ə/
  – Còn lại âm /æ/ (Chữ “a” – a đầu của atlas)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới