Chọn từ có trọng âm khác: A. magician B. vegetarian C. historian D. civilian nhanh = ctlhn vs 5 * ạ

Chọn từ có trọng âm khác:
A. magician
B. vegetarian
C. historian
D. civilian
nhanh = ctlhn vs 5 * ạ

2 bình luận về “Chọn từ có trọng âm khác: A. magician B. vegetarian C. historian D. civilian nhanh = ctlhn vs 5 * ạ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới