Chuyển câu sau thành câu bị động. He doesn’t water his garden everyday

Chuyển câu sau thành câu bị động.
He doesn’t water his garden everyday

2 bình luận về “Chuyển câu sau thành câu bị động. He doesn’t water his garden everyday”

 1. -> His garden isn’t watered every day.
  ==========
  – Thể bị động dùng để nhấn mạnh hành động mà chủ ngữ phải chịu tác động từ đối tượng khác.
  – every day là DHNB thì HTĐ
  – Cấu trúc bị động thì HTĐ: S + am/ is/ are + VpII + (by O)
  – His garden là số ít -> is
  – By him có thể lược bỏ

  Trả lời
 2. @He doesn’t water his garden everyday.
  =>His garden isn’t watered by him everyday.
  ———-
  Câu chủ động(CĐ):S + V (not) + O
  =>Câu bị động(BĐ):S (O câu CĐ) + be (not) + V3 + by O (S câu CĐ)
  Chú ý: by O trong câu BĐ có thể lược bỏ nếu nó không phải là tên riêng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới