Chuyển câu sau thành câu bị động. Were they having Math at 4.15 pm yesterday ?

Chuyển câu sau thành câu bị động.
Were they having Math at 4.15 pm yesterday ?

1 bình luận về “Chuyển câu sau thành câu bị động. Were they having Math at 4.15 pm yesterday ?”

 1. Was Math being had by them at 4.15 p.m yesterday?
  Quá khứ tiếp diễn: (?) Were/Was+S+V.ing?
  -> Bị động quá khứ tiếp diễn: Was/Were+S+being+Ved/V3+(by O)?
  Was+she/he/it/I/N số ít +being+Ved/V3+(by O)?
  Were+they/you/we/N số nhiều +being+Ved/V3+(by O)?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới