Chuyển những câu sau thành câu gián tiếp 1. “Shut your mouth up, children”, he said 2. “Give me your name, boy”, Lan said 3.

Chuyển những câu sau thành câu gián tiếp
1. “Shut your mouth up, children”, he said
2. “Give me your name, boy”, Lan said
3. “Stop crying, boy”, Maria said
4. “Try your best to study, son”, Mrs Hoa said
5. “Give your sister this book, Tom”, John said
6. “Don’t use my bike, son”, Mo said

2 bình luận về “Chuyển những câu sau thành câu gián tiếp 1. “Shut your mouth up, children”, he said 2. “Give me your name, boy”, Lan said 3.”

 1. Giải thích chung:
  → áp dụng công thức câu gián tiếp dạng mệnh lệnh/ yêu cầu: S + told (+O) + to + S + V.
  → chú ý đổi tân ngữ, chủ ngữ, thời gian, thì cho phù hợp. 

  1, He told (the) children to shut up their mouth.
  2, Lan told (the) boy to give she his name.
  3, Maria told (the) boy to stop crying.
  4, Mrs.Hoa told (the) son to try his best to study.
  5, John told Tom to give his sister that book.
  6, Mo told (the) sun to don’t use her/ his bike.

  Chúc bạn học tốt, nếu được cho mình xin 5 sao, 1 cảm ơn và ctlhn nhé.

        chuu3007.

  Trả lời
 2. 1. He told the chidlren to shut up their mouth.
  2. Lan told the boy to give her his name.
  3. Maria told the boy to stop crying.
  4. Mrs Hoa told her son to try his best to study.
  5. John told Tom to give his siter that book.
  6. Mo told her son not to use her bike.
  ————
  @ Cấu trúc câu mệnh lệnh:
  – S + told + (O) + (not) + toV(bare): bảo ai làm gì..

  Trả lời

Viết một bình luận