chuyển sang câu gián tiếp 1.”don’t go out until i ask you” i said to my children 2.”give me your books,please” i asked th

chuyển sang câu gián tiếp
1.”don’t go out until i ask you” i said to my children
2.”give me your books,please” i asked the student

2 bình luận về “chuyển sang câu gián tiếp 1.”don’t go out until i ask you” i said to my children 2.”give me your books,please” i asked th”

 1. 1 I told my children not to go out until I asked them
  – Tạm dịch: Tôi đã nói với lũ trẻ của tôi đừng ra ngoài cho đến khi tôi cho phép chúng
  2 I told the student to give me their books
  – Tạm dịch: Tôi đã bảo học sinh cho tôi sách của họ
  ——————————————————————————————————–
  Câu gián tiếp loại mệnh lệnh, yêu cậu:
  + S + told/ordered/… + (not) to +V +….: bảo/yêu cầu người khác làm gì

  Trả lời
 2. Câu trực tiếp gián tiếp dạng mệnh lệnh:
  said to sb/ said sb that  => told sb (not) to do sth
  ask sb to do sth ( Đề nghị,câu hỏi : 2 nghĩa)
  Câu hỏi:
  1.”don’t go out until i ask you” i said to my children
  2.”give me your books,please” i asked the student 
  Trả lời: 
  1. I told  my children not to go out until i asked them 
  2.I asked the student to give me their books

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới