Chuyển sang gián tiếp 1. Whats your name? .. 2. Whats your job? 3. Where do you work? 4. Where do y

Chuyển sang gián tiếp
1. Whats your name? ..
2. Whats your job?
3. Where do you work?
4. Where do you live?
5. Where were you yesterday?
6. Why are you in London?

1 bình luận về “Chuyển sang gián tiếp 1. Whats your name? .. 2. Whats your job? 3. Where do you work? 4. Where do y”

 1. Lùi thì : HTĐ⇒QKĐ
               QKĐ⇒QKĐ/QKHT
  Adv chỉ nơi chốn : yesterday⇒the day before
                                                     the previous day
  1.She asked me what my name was
  2.She asked me what my job was
  3.She asked me where i worked
  4.She asked me where i lived
  5.She asked me where i had been the day before
  6.She asked me why i was in London
  vì trong câu k có ghi người hỏi nên mình tự điền nha
  #nvha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới