Chuyển thành câu bị động 49. Do people cut grass for hay ? 50. Have they cut the grass for hay ?

Chuyển thành câu bị động
49. Do people cut grass for hay ?
50. Have they cut the grass for hay ?

2 bình luận về “Chuyển thành câu bị động 49. Do people cut grass for hay ? 50. Have they cut the grass for hay ?”

 1. $Answer+Explain:$
  49. Is grass cut for hay by people?
  – Vì “grass” (cỏ) là danh từ không đếm được.
  => Đi với động từ tobe “is”. 
  50. Has the grass been cut for hay?
  – Vì “they” (họ) là chủ ngữ không được xác định.
  => Khi chuyển thành câu bị động, không cần phải thêm “by them”.
  – Vì “grass” (họ) là danh từ không đếm được.
  => Đi với “has the grass been”.
  $Grammar:$
  @ Câu bị động ở thể nghi vấn ở thì hiện tại đơn:
  Is/Are + S(O) + V3 + (by + S) ?
  @ Câu bị động ở thể nghi vấn ở thì hiện tại hoàn thành:
  Have/Has + S(O) + V3 + (by + S) ?
  \color{white}{\text{#Hoidap247}}
  \color{white}{\text{@Angelinazuize}}

  Trả lời
 2. – BĐNV :
  + HTĐ : Is / Am / Are + S + VpII ( by O ) ?
  + HTHT : Have / Has + S + been + VpII ( by O ) ?
  49.Is grass cut for hay ?
  50.Has the grass been cut for hay ?
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới