chuyển từ sang so sánh nhất healthy

chuyển từ sang so sánh nhất
healthy

2 bình luận về “chuyển từ sang so sánh nhất healthy”

 1. Answer: the healthiest/ the most healthy
  – Với tính từ ngắn : the + adj – est
  – Với tính từ dài : the + most + adj
  *** Các từ có 2 âm tiết kết thúc bằng y -> iest
  (Tùy trường hợp, như trong trường hợp này thì so với nghĩa ta sẽ chọn cái nào)

  Trả lời
 2. Giải đáp : the healthiest
  cách làm
  chuyển tính từ sang so sánh nhất ta có 
  Với danh từ ngắn : the + adj – est
  Với danh từ dài : the + most + adj
  Lưu ý : với các từ có 2 âm tiết kết thúc bằng y -> iest
  healthy -> the healthiest
  Chúc bạn học tốt
  #hoangthuyc2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới