Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn 1. We ‘ll go out when the rain (stop). 2. When it (get) war

Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn
1. We ‘ll go out when the rain (stop).
2. When it (get) warmer the snow will start to melt.
3. I (read) the book when i have time.
4. When I see the doctor this afternoon, I (ask) him to look at my throat.
5. I (tell) you a secret when I (meet) you tomorrow.

2 bình luận về “Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn 1. We ‘ll go out when the rain (stop). 2. When it (get) war”

 1. 1. stops 
  2. gets
  3. will read
  4. will ask 
  5. will tell/meet
  *Kiến thức :
  _ When + HTĐ , TLĐ 
  _ HTĐ : S + V(s/es) + …..
  _ TLĐ : S + will + V + ….

  Trả lời
 2. 1. stops
  → Hiện tại đơn : S + V [S/es]
  2. gets
  → Hiện tại đơn : S + V [S/es]
  3. will read
  → Tương lai đơn : S + will + V1
  4. will ask
  → Tương lai đơn : S + will + V1
  5. will tell, meet
  → tomorrow – thì tương lai đơn
  → Tương lai đơn : S + will + V1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới