đề: viết lại câu vs từ đã cho everything was different yesterday”,said nick(been) `=>` đáp án: nick said everything_______ha

đề: viết lại câu vs từ đã cho
everything was different yesterday”,said nick(been)
`=>` đáp án: nick said everything_______had been different the day______before.
cho mik hỏi là mik ghi said `\bbtext{that` được không ạ

2 bình luận về “đề: viết lại câu vs từ đã cho everything was different yesterday”,said nick(been) `=>` đáp án: nick said everything_______ha”

 1. Giải đáp: Nick said (that) everything had been different the day before.
  Công thức: S + said to O / told O + (that) + S + V lùi thì + ….
  Lưu ý: that có hay không đều được.
  Một số cái cần chuyển trong câu tường thuật:
   + this -> that
   + yesterday -> the day before
   + today -> that day
   + here -> there
   + now -> then
   + …..
  – Thêm một số thì:
  + HT đơn -> QK đơn
  + HT tiếp diễn -> QK tiếp diễn
  + HT hoàn thành / QK đơn -> QK hoàn thành.
  + will -> would
  + …..

  Trả lời
 2. \text{Giải đáp :} Nick said ( that ) everything had been different the previous day
  \rightarrow Câu tường thuật : S + said + that + S + V ( lùi thì )
  \rightarrow QKĐ -> QKHT : S + had + V3 / PII
  \rightarrow yesterday -> the previous day / the day before
  => KL : Có thể thêm hoặc bỏ ” that ” sau ” said ” cũng được
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới