Dịch `1.` The economic growth rate of Vietnam reached about 6% last year `2.` The articles which the magazines has published

Dịch
`1.` The economic growth rate of Vietnam reached about 6% last year
`2.` The articles which the magazines has published are very scholary

2 bình luận về “Dịch `1.` The economic growth rate of Vietnam reached about 6% last year `2.` The articles which the magazines has published”

 1. 1, tốc độ tăng trưởng kinh tế của việt nam đạt khoảng 6% vào năm ngoái 
  2, Các bài báo mà các tạp chí đã xuất bản là rất học thuật

  Trả lời
 2. nghĩa:
  1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt khoảng 6% vào năm ngoái
  2. Các bài báo mà các tạp chí đã xuất bản rất khoa học
  chúc bạn học tốt!
  @vinhnguyen021108

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới