Dịch anh `->` Việt ạ: `1`. Ancestor (n) `2`.Complicated (adj) `3`.Diversity (n) `4`.Hunt (v) `5`Shawl (n) `6`Tradition (n) `7

Dịch anh `->` Việt ạ:
`1`. Ancestor (n)
`2`.Complicated (adj)
`3`.Diversity (n)
`4`.Hunt (v)
`5`Shawl (n)
`6`Tradition (n)
`7`Speciality (n)
( Đúng chính xác-Nhanh-Chi tiết- Có tâm =hay nhất ạ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới