dịch sang ta mẹ tôi thường đi làm lúc 7 h sáng. anh tôi đang học toán

dịch sang ta
mẹ tôi thường đi làm lúc 7 h sáng.
anh tôi đang học toán

2 bình luận về “dịch sang ta mẹ tôi thường đi làm lúc 7 h sáng. anh tôi đang học toán”

 1. Mẹ tôi thường đi làm lúc 7 h sáng.
  =>My mother usually goes to work at 7 a.m
  +My mother: mẹ tôi
  +Usually: thường
  +Goes to work: đi làm (vì my mother là số ít nên them es vào go thành goes)
  +At 7 a.m: Lúc 7 giờ sáng
  Anh tôi đang học toán
  => My brother is studying Maths.
  +My brother: anh tôi
  +Is studying Maths: đang học toán(Vì có đang là hiện tại tiếp diễn nên sau chủ ngũ phải có động từ tobe và động từ thêm ing)

  Trả lời
 2. mẹ tôi thường đi làm lúc 7 h sáng: My mother usually goes to work at 7 am.
  – Mẹ: mother
  – thường: usually
  – đi làm: goes to work
  – lúc 7 h sáng: at 7 am
  -> My mother usually goes to work at 7 am.
  ______________________________________________
  anh tôi đang học toán: my brother is studying math
  – Anh tôi: my brother
  – đang học: studying
  – toán: math
  ->  My brother is studying math

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới