Điền dạng đúng cảu động từ (giải thích hộ em với ạ) If it ……….(not, be) warm this afternoon, we ……..(put off) the g

Điền dạng đúng cảu động từ (giải thích hộ em với ạ)
If it ……….(not, be) warm this afternoon, we ……..(put off) the game.

2 bình luận về “Điền dạng đúng cảu động từ (giải thích hộ em với ạ) If it ……….(not, be) warm this afternoon, we ……..(put off) the g”

 1. => isn’t – will put off 
  – Diễn tả một giả định có thực, khả năng xảy ra ở Hiện tại hoặc trong TL. (nếu trời ấm thì ngừng chơi game, ko còn thì sẽ tiếp tục hoặc làm gì khác.) 
  – Cấu trúc: 
  If-clause: If + S + V-s/es + O 
                 If + am/is/are (not) + N/adj/… + O
  Main-clause: S + will/may/can/should/might/must/… + V-inf + O
  – Chủ ngữ “it” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít-> Đi với tobe “is” (hoặc is not = isn’t)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới