Đổi sang câu bị động We must take good care of books borrowed from the library

Đổi sang câu bị động
We must take good care of books borrowed from the library

2 bình luận về “Đổi sang câu bị động We must take good care of books borrowed from the library”

 1. We must take good care of books borrowed from the library
  => Books borrowed from the library must be taken good care of.
  *** cấu trúc câu bị động
  => S + Must + be + V3/V-ed.
  color[pink][#Taki]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới