động từ tobe là gì cách dùng động từ tobe

động từ tobe là gì cách dùng động từ tobe

2 bình luận về “động từ tobe là gì cách dùng động từ tobe”

 1. Động từ To Be là:
    – Một trợ động từ dùng để giới thiệu, mô tả hoặc đánh giá một sự vật, sự việc, con người,…
  Cách sử dụng và vị trí của động từ To Be:
    – Đứng trước danh từ
    – Đứng trước tính từ
    – Đứng trước cụm giới từ (chỉ thời gian/nơi chốn)
    – Đứng trước động từ “V-ing” hoặc động từ “P2”
  Note:
   Động từ tube gồm:
    – Dạng cơ bản(be)
    – Thì hiện tại đơn (am, is, are)
    – Thì quá khứ đơn (was, were)
    – Thì tương lai đơn( will be)
    – Dạng tiếp diễn( being )
    – Dạng hoàn thành (been)
  #ĐN 

  Trả lời
 2. $@_Nmai_$
  Giải đáp + giải thích bước giải :
  #chúc tus học tốt~
  Động từ tobe là gì ?
  ⇒ Động từ tobe là một trong những chủ thể ngữ pháp quan trọng khác hẳn so với các động từ khác trong tiếng Anh.
  Cách sử dụng động từ tobe ?
  ⇒ Tobe :
  ( + ) S + tobe
  ( – ) S + tobe not
  ( ? ) Tobe + S + ? 
  Yes , S + tobe
  No , S + tobe not
  Động từ tobe thuộc Thì Hiện Tại Đơn , trong Thì Hiện Tại Đơn gồm 2 động từ là tobe và động từ thường . Ta có sơ đồ biểu thị :

  dong-tu-tobe-la-gi-cach-dung-dong-tu-tobe

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới