English/ The students/ with/ learning/ are/ teacher/ their/

English/ The students/ with/ learning/ are/ teacher/ their/

2 bình luận về “English/ The students/ with/ learning/ are/ teacher/ their/”

 1. Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa :
  The students are learning English with their teacher.
  => Những học sinh đang học Tiếng Anh cùng với giáo viên của họ.
  Ctrúc : S + tobe + V-ing + O
        — Chúc bạn học tốt
  @ HarryPotter2k10

  Trả lời
 2. English/ The students/ with/ learning/ are/ teacher/ their/.
  ->  The students are learning English with their teacher.
  Dịch: Các học sinh đang học tiếng Anh với giáo viên của họ.
  Thì HTTD: S + be + V-ing + O

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới