Fix the mistake and translate in to Vietnamese : `tt{text{Forever is how long ?}}`

Fix the mistake and translate in to Vietnamese :
`tt{text{Forever is how long ?}}`

2 bình luận về “Fix the mistake and translate in to Vietnamese : `tt{text{Forever is how long ?}}`”

 1. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐÂY NHA !!!!!
  $Answer ⇒$ How long is forever
  $*$ GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI: 
  $+$ Trong 1 câu hỏi từ để hỏi phải đặt lên
  đầu câu, từ để hỏi ở câu này là “How long “
  $+$ Tiếp theo là đến trợ V rồi mới đến chủ ngữ
  $*$ CẤU TRÚC ĐẶT CÂU HỎI VỚI WH_QUESTION
  ⇒ Wh_question + to be + S ?
  $*$ DỊCH : Bao lâu là mãi mãi 
  $#tiendat37208$ 
  _____________________________________
  VOTE 5* VÀ XIN HAY NHẤT Ạ !!!!! 

  Trả lời
 2. Sửa lại thành : How long is forever?
  (Bởi vốn dĩ cụm “how long” là cụm để hỏi và theo cấu trúc ngữ pháp cụm này phải được đặt lên đầu và dấu hỏi chấm sẽ ở cuối câu)
  Khi đó câu này có nghĩa: Bao lâu là mãi mãi?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới