from now on, I (try)…………… to do things better. Mn giải thích cho mk với ạ

from now on, I (try)…………… to do things better.
Mn giải thích cho mk với ạ

1 bình luận về “from now on, I (try)…………… to do things better. Mn giải thích cho mk với ạ”

 1. From now on, I (try)…………… to do things better.
  $⇒$ Câu hoàn chỉnh: From now on, I will try to do things better.
  – Tạm dịch: Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt hơn.
  – Cấu trúc: Thì tương lai đơn:
  (+) S + will + V(bare) + …
  (-)  S + won’t + V(bare) + …
  (?)  Will + S + V(bare) + …?
  Lưu ý: won’t = will not
  S = I/we/you/they/she/he/it/N/Ns/…
  – Cách sử dụng: được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới