FUTURE PERFECT OR FUTURE CONTINUOUS 1.I ( go out ) __________ with friend while my husband ( watch) _______ the football mat

FUTURE PERFECT OR FUTURE CONTINUOUS
1.I ( go out ) __________ with friend while my husband ( watch) _______ the football match tomorrow.

2 bình luận về “FUTURE PERFECT OR FUTURE CONTINUOUS 1.I ( go out ) __________ with friend while my husband ( watch) _______ the football mat”

 1. 1. will have been gone out – will be watching 
  – while 
  + Vế 1: Future Perfect 
  S + will have been pp 
  + Vế 2: Future Continuous
  S + will be +  V-ing
  -> Tạm dịch:  Tôi đi ra ngoài với bạn trong khi chồng tôi xem trận đá bóng ngày mai 

  Trả lời
 2. 1. will have been going out – will be watching 
  – Vế một dùng TLHTTD là bởi vì hành động đi ra ngoài với bạn bè xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai (ta thấy có “while” chứng minh điều đó)
  – Vế 2 dùng thì TLTD bởi vì hành động sau đó đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai (tomorrow)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới